දේවානිගෙ ගස

දේවානිග මහත්මිය හරිද, වැරදිද, මේ ගස් හැර වෙන ගසක් තිබේද? වගේ ප්‍රශ්ණයගැන පෝස්ට් මිලියනයක් විතර ලිව්වනෙ. එහිදී හැමෝම කතා කරන්නෙ මේ සිදුවීම තනි සිදුවීමක් හැටියට සලකලා. This is the tree that created all this contravercy නමුත් මෙතන ප්‍රශ්ණය තියෙන්නේ දේවානිගෙ ගසේ නෙමෙයි. අද තනි ගහක් නිසා මිනිස්සු අතර මහා සද්දයක් ඇතිවෙලා තියෙන හේතුව තේරුම් ගන්න…… Continue reading දේවානිගෙ ගස